תנאי שימוש

 1. ברוכים הבאים לאתר MANDARINHOUSE.CO.IL
 2. תנאי שימוש המפורטים כאן (להלן:“תנאי השימוש”) חלים על כל משתמש באתר ובשירותיו, במישרין או בעקיפין.
 3. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי השימוש בכל עת ובלא הודעה מוקדמת, ותנאי השימוש החדשים יחייבו אותך מרגע עדכונם באתר.
 4. מטעמי נוחות תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר בלבד אך הם חלים על כל משתמש, איש ואישה כאחד.
 5. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום ולנקוט בכל פעולה, משפטית או אחרת, כנגד משתמש אשר אינו ממלא את תנאי השימוש.
 6. הגלישה באתר וכל שימוש ישיר או עקיף בתכניו או בשרותיו נעשית בכפוף לקבלתך את תנאי שימוש אלו והתחייבותך לפעול בהתאם להם.
 7. אם אינך מקבל את תנאי השימוש עלייך להפסיק לאלתר את השימוש באתר.

הגבלת אחריותה של החברה לגבי השימוש בשירותי האתר

 1. שירותי האתר והנתונים מובאים באחריותנו ואנו אחראים לנכונותו של המידע ולליקויים ושגיאות העלולים ליפול בו.
 2. מבלי לגרוע באמור לעיל, בקבלת תנאי שימוש אלו הנך מצהיר שידוע לך כי בנתוני האתר עשויים ליפול שגיאות וליקויים מכל סוג, כולל שגיאות בהעברת המידע, בעיבוד הנתונים ובהצגתם.
 3. האחריות לגבי בדיקת נכונותו של המידע ואיכותו חלה עליך המשתמש (בין היתר, באמצעות הצלבתו, בדיקתו ואימותו מול מקורות מידע אחרים, כולל אלו המפורטים באתר, ותוך התייעצות עם גורמים מקצועיים מוסמכים כמתווכים, שמאיים, עורכי דין וכולי).
 4. יובהר כי אין לקבל כל החלטה או לבצע כל עסקה או כל פעולה תוך הסתמכות על המידע הניתן ע”י האתר ובמסגרת שירותיו וכי כל פעולה המסתמכת על נתוני האתר נעשית על אחריותך הבלעדית.
 5. למען הסר ספק, ליקויים וחוסר עדכניות יכולים ליפול בכל מידע משלים המוצג באתר
 6. כל התוכן המוצג באתר הוא פרטי ואין להעתיק או לפרסמם בשום מקום ללא אישור בכתב מהנהלת האתר והמערכת
 7. התמונות המפורסמות באתר הן רכוש פרטי וכפופים לזכויות יוצרים.
 8. בקבלת תנאי שימוש אלו הינך מסיר מהחברה, או כל גורם מטעמה, כל אחריות לכל ליקוי בשירותי האתר וכן לכל היזק ישיר או עקיף שעשוי להיגרם לך, או לצד שלישי, בעטיו של השימוש באתר והשירותים הניתנים בו.

קניין רוחני והשימוש בשירותי האתר

 1. המשתמש רשאי להשתמש בשירותי האתר לצרכים אישיים ופרטיים בלבד ולא לצרכים מסחריים.
 2. הינך מתחייב להשתמש באתר בדרך של צפייה רגילה בלבד באמצעות דפדפן כמשתמש סביר ולא לאסוף נתונים מהאתר בכל אמצעי ממוחשב ו/או אוטומטי.
 3. אינך רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, לשנות ו/או לאחסן את המידע שהתקבל באמצעות שירותי האתר, בכל צורה שהיא ללא קבלת אישור מהחברה מראש ובכתב.
 4. אינך ראשי להשתמש בשירותי האתר למטרה בלתי חוקית.
 5. בפרסום מודעה המשתמש מצהיר כי אין בהעלאת המודעה והתוכן שבה, לרבות תמונות, משום הפרת דין או זכויות של צד שלישי, לרבות זכויות קניין רוחני.

השוואת רישומים

השווה